ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ನೇಮಕಾತಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ನೇಮಕಾತಿ 2021 | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಹಾಗೂ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿ., ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹ ಹಾಗೂ ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಸ್ಥಳ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ, ವಯೋಮಾನ, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಡೆ ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಪೂರ್ತಿ ಓದಿ.

ಹುದ್ದೆ :
1) ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಪ.ವೈ/ಕೃ.ಗ) – 50 ಹುದ್ದೆ
ಬಿ.ವಿ.ಎಸ್ಸಿ/ ಬಿ.ವಿ.ಎಸ್ಸಿ & ಎ.ಹೆಚ್ ಪದವಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ

2) ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ವಿತ್ತ) – 03 ಹುದ್ದೆ
ಎಂ.ಬಿ.ಎ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ / ಎಂ.ಕಾಂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ

3) ಹಿರಿಯ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ – 01 ಹುದ್ದೆ
ಪದವಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ

4) ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ (ಡಿ.ಟಿ) – 23 ಹುದ್ದೆ
ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ (ಡಿ.ಟಿ)/ ಬಿ.ಟೆಕ್ (ಡಿ.ಟೆಕ್) ಪದವಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ

5) ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ (ಅಭಿಯಂತರ) ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ – 01 ಹುದ್ದೆ
ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪದವಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ

6) ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ (ಅಭಿಯಂತರ) ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ & ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಷನ್ – 03 ಹುದ್ದೆ
ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ & ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಷನ್ ಪದವಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ

7) ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ (ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ) – 04 ಹುದ್ದೆ
ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ (ಡಿ.ಟಿ) / ಬಿ.ಟೆಕ್ (ಡಿ.ಟೆಕ್)/ ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಪದವಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ

8) ಲೆಕ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ (ಒಳಸೇವಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ) – 01 ಹುದ್ದೆ
ಎಂ.ಕಾಂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ

9) ಲೆಕ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ (ಇತರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ) – 03 ಹುದ್ದೆ
ಎಂ.ಕಾಂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ

10) ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ – 04 ಹುದ್ದೆ
ಬಿ.ಕಾಂ/ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ/ ಬಿ.ಬಿ.ಎ ಜೊತೆಗೆ ಎಂ.ಬಿ.ಎ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ

11) ಖರೀದಿ/ ಉಗ್ರಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ – 04 ಹುದ್ದೆ
ಬಿ.ಕಾಂ/ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ/ ಬಿ.ಬಿ.ಎ ಜೊತೆಗೆ ಎಂ.ಬಿ.ಎ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ

12) ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ – 02 ಹುದ್ದೆ
ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ (ಕೃಷಿ) ಪದವಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ

13) ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಧಿಕಾರಿ – 01 ಹುದ್ದೆ
ಬಿ.ಬಿ.ಎ/ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ/ ಬಿ.ಕಾಂ/ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ಪದವಿ ಜೊತೆಗೆ ಎಂ.ಬಿ.ಎ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪದವಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ

14) ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್/ ಎಂ.ಐ.ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ – 02 ಹುದ್ದೆ
ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ (ಸಿ.ಎಸ್)/ ಎಂ.ಸಿ.ಎ ಪದವಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ

15) ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ 3 (ಇತರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ) – 05 ಹುದ್ದೆ
ಬಿ.ಕಾಂ/ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ಪದವಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ

16) ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ 3 – 03 ಹುದ್ದೆ
ಬಿ.ಕಾಂ/ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ/ ಬಿ.ಎ ಪದವಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ

17) ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ 3 (ಒಳಸೇವಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ) – 01 ಹುದ್ದೆ
ಬಿ.ಕಾಂ/ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ಪದವಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ

18) ಡೇರಿ ಸೂಪರ್ ವೈಸರ್ ದರ್ಜೆ 2 (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್) – 02 ಹುದ್ದೆ
ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ

19) ಡೇರಿ ಸೂಪರ್ ವೈಸರ್ ದರ್ಜೆ 2 (ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್) – 02 ಹುದ್ದೆ
ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ

20) ಡೇರಿ ಸೂಪರ್ ವೈಸರ್ ದರ್ಜೆ 2 (ಸಿವಿಲ್) – 01 ಹುದ್ದೆ
ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಸಿವಿಲ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ

21) ಡೇರಿ ಸೂಪರ್ ವೈಸರ್ ದರ್ಜೆ 2 (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ & ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಷನ್) – 02 ಹುದ್ದೆ
ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ & ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಷನ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ

22) ಆಡಳಿತ ಸಹಾಯಕ ದರ್ಜೆ 2 – 17 ಹುದ್ದೆ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ/ ಬಿ.ಬಿ.ಎ/ ಬಿ.ಕಾಂ/ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ/ ಬಿ.ಸಿ.ಎ ಪದವಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ

23) ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕ ದರ್ಜೆ 2 – 02 ಹುದ್ದೆ
ಬಿ.ಕಾಂ ಪದವಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ

24) ಕೋ ಆರ್ಡಿನೇಟರ್ (ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್) – 20 ಹುದ್ದೆ
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿ ಮಿಲಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಾಗಿರಬೇಕು.

25) ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಹಾಯಕ ದರ್ಜೆ 2 – 23 ಹುದ್ದೆ
ಬಿ.ಬಿ.ಎ/ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ/ ಬಿ.ಕಾಂ ಪದವಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ

26) ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ದರ್ಜೆ 2 – 10 ಹುದ್ದೆ
ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ / ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಪದವಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ

27) ಶುಶ್ರೂಷಕಿ / ನರ್ಸ್ – 01 ಹುದ್ದೆ
ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್/ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ

28) ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್) – 20 ಹುದ್ದೆ
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಐಟಿಐ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು

29) ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್) – 31 ಹುದ್ದೆ
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಐಟಿಐ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು

30) ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ (ರೆಫ್ರಿಜರೇಷನ್) – 15 ಹುದ್ದೆ
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಐಟಿಐ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ರೆಫ್ರಿಜರೇಷನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು

31) ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ (ಫಿಟ್ಟರ್) – 20 ಹುದ್ದೆ
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಐಟಿಐ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಫಿಟ್ಟರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು

32) ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ (ಬಾಯ್ಲರ್) – 15 ಹುದ್ದೆ
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡನೆ ದರ್ಜೆಯ ಬಾಯ್ಲರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು

33) ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ (ವೆಲ್ಡರ್) – 05 ಹುದ್ದೆ
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಐಟಿಐ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ವೆಲ್ಡರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು

ಕರ್ತವ್ಯ ಸ್ಥಳ :
ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು.

ವೇತನ :
ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರೂ. 21,400 ರಿಂದ ರೂ. 52,650 ವೇತನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಯೋಮಾನ :
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 18 ವರ್ಷ ವಯೋಮಾನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ
ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ, ಪ್ರವರ್ಗ 1 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 40 ವರ್ಷ
ಪ್ರವರ್ಗ 2ಎ, 2ಬಿ, 3ಎ, 3ಬಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 38 ವರ್ಷ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 35 ವರ್ಷ

ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ : ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಚೆ ವೃತ್ತ ನೇಮಕಾತಿ

ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಾನ :
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ವಿಧಾನ :
• ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸುವ ಅರ್ಹ ಹಾಗೂ ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕವೇ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
• ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ( ಉದಾಹರಣೆಗೆ : ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ, ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ಯಾದಿ) ನಂತರ ನಿಗದಿತ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

ನಿಗದಿತ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕದ ವಿವರ :
ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ, ಪ್ರವರ್ಗ 1 ಹಾಗೂ ಅಂಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ರೂ. 500 ಪಾವತಿಸಬೇಕು.
ಇತರೆ ವರ್ಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ರೂ. 1,000 ಪಾವತಿಸಬೇಕು

ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸುವ ವಿಧಾನ :
ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬಹುದು.

ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕದ ವಿವರ :
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ : ಜನವರಿ 04, 2021
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : ಫೆಬ್ರವರಿ 03, 2021

ಅಧಿಸೂಚನೆ : Click Here
ಅರ್ಜಿಸಲ್ಲಿಸಿ : Click Here

ಕೊನೆಯ ಪದಗಳು :
ನಾವು ನೀಡಿದ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ.