1 thought on “ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ನೇಮಕಾತಿ 2024 – Karnataka State Audit And Account Department Recruitment 2024”

  1. ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗದ ನೇಮಕಾತಿಯೇ ಆಗಿರಲಿ ಅವುಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯು ಪಿಯುಸಿ/ ಪದವಿಗಳಿಗೆ ತತ್ಸಮಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಲ್ಲವೇ

    ಚಾ ಶಿ ಜಯಕುಮಾರ್ ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ
    jayakumarcsj@gmail.com

    Reply

Leave a Comment